Portal Biura

Portal Biura pudelkoPortal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

 

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

 

Korzyści dla biura rachunkowego 

 

Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może:

automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;

wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;

łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;

automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;

automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

 

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:

publikować raporty finansowo-księgowe;

wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;

ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

  

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego może:

poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;

wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;

śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może:

wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:

podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu, 

podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),

podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,

wynagrodzenia pracowników, 

podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;

sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;

monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);

otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.